• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/14 ساعت 13:49

    سازمان #بورس میخواد صندوقی با نام «صندوق وقف» راه اندازی کنه
    کار این صندوق چیه؟
    شما میخوای یه رقمی رو وقف کنی، میای واحدهای اون صندوق رو میخری. صندوق میره سهام میخره و اون رو وقف می‌کنه.
    اما به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، هر سهمی در بازار سرمایه قابلیت وقف نداره. /۱