• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/14 ساعت 23:50

    ۱۴ روز پیش اولین علائم همسرم شروع شد و تست پی سی آر داد اما قبل از اینکه پاسخ بیاد یک شب وحشتناک برای دختر ۹ ماهه من اتفاق افتاد. شبی که تا صبح مردیم تا تبش رو پایین بیاریم. صبح که دکتر رفتیم، گفت احتمالا #کرونا بوده که دیگه رد شده و یک سری دارو تجویز کرد./۲