• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/14 ساعت 00:04

    هنوز با این میزانسن اعصابم خرد می‌شه، یکی از بالاترین و مهم‌ترین مقامات نظامی کشور به آقازاده‌ی جوانکی موضوعی را توضیح می‌دهد و می‌خواهد با پدرش مطرح کند و او نیز با تکبر می‌گوید که انجام می‌دهد.