• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/06/14 ساعت 13:48

    کسانی که سالهاست، تقویت محور مقاومت را با صرف هزینه‌های گزاف از سرمایه‌های مردم ایران پیش بردند، امروز در افغانستان، حتی حمایت معنوی و سیاسی را نیز از جنگاوران پارسی زبان #پنجشیر دریغ می‌کنند و با طالبان، متحد استراتژیک می‌شوند.