• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/14 ساعت 01:07

    از علت سیاست #ایران درباره #افغانستان و توافق با طالبان اطلاع دقیقی ندارم، اما تحلیل خودم را دارم.
    فارغ از تمام این موارد، #پنجشیر تکه‌ای از ایران است، مردمش هموطنان ما هستند.
    حمله طالبان به پنجشیر، حمله به بخشی از هویت تاریخی ایران است.
    نباید اجازه تعرض به هموطنانمان را بدهند.