• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/14 ساعت 08:36

    چطور #رسانه توانست کشوری را که تا امروز کلا ۲۷۵ هزار #واکسن دریافت کرده و نهایتا ۳٫۳ درصد از مردم ۳ میلیون نفری اش را واکسینه کرده بر کشور دیگری که بیش از ۲۷ میلیون واکسن گرفته و بیش از ۱۰ درصد مردم ۸۰ میلیون نفری اش را واکسن زده تفوق دهد…؟!
    #جنگ_رسانه