• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/06/14 ساعت 12:11

    با آقای محمدزاده همیشه سر موضوعات زنان اختلاف داشتم و یه مدتی هم بلاکش کرده بودم. چند روز بود می‌دیدم داره درباره پروژه‌ای‌ها می‌نویسه و یه بخش بزرگی از حرفاشم درست و خوب بود و می‌تونست فضای اینجا رو پالایش کنه.
    اما ظاهرا به مذاق عده‌ای خوش نیمده و ریپورت و تعلیق شد!

    #عجب