• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/14 ساعت 13:49

    سهامی قابل وقف هست که دارایی‌های فیزیکی شرکت نسبت به سایر دارایی‌های آن غلبه داشته باشه.
    برای نمونه، شرکتی که بخش عمده‌ای از داراییش وجه نقد یا مطالبات هست، سهامش قابل وقف نیست. بنابراین، سهام شرکت‌های تولیدی قابل وقف هستن./۲