• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/06/14 ساعت 16:00

    دیدگاه عضو #طالبان درباره حجاب زنان: خربزه‌ای که چاک شده را می‌خرید؟طبیعی است خربزه‌ای که سالم مانده است را می‌گیرید، یعنی حجاب برای زن همینطور است.
    پ.ن؛ واقعا با این منطق و آن سابقه منفور، خربزه چاک شده طالبان چه خریدار عاقلی دارد؟!
    #افغانستان