• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/13 ساعت 00:03

    کاش ماشین این کسی که ده دقیقه است داره زیر پنجره‌ی اتاق خوابمون استارت می‌زنه زودتر روشن بشه و دل دو نفر شاد بشه. صاحب ماشین و من.