• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/06/13 ساعت 13:49

    کتاب چم و خم‌های کسب و کار در ایران توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد منتشر شد.
    با تشکر از آقای علی فیروزی رییس پرتلاش این مرکز
    #شوخی
    این رو ترجمه کنید ببرید هر سفارتخونه‌ای بهتون ویزای استارتاپی میدن!