• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/13 ساعت 13:05

    وزارت تعاون با هدف ایجاد گفت‌و‌گوی صمیمانه میان دولت و مردم پیشنهاد نموده است تا «مرکز روابط عمومی» در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها به «مرکز روابط عمومی و گفت‌و‌گوی اجتماعی» ارتقا داده شود و یا یک «دستیار ویژه گفت‌و‌گوی اجتماعی» برای تحقق این امر منصوب گردد.