• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/13 ساعت 09:41

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را برای اجرا به معاونت‌های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.