• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/06/13 ساعت 11:22

    دیروز شبکه ۳ یه همایشی رو زیرنویس میکرد و آدرس اینترنتی میداد برای ارسال مقالات تحت عنوان «جهان پساآمریکا».
    اتفاقی افتاده توی ایالات متحده که ما ازش بیخبریم؟
    متوجه نشدم شوخیه، دوربین مخفیه یا …؟