• کوفت میکنی. سه تا آمپول لایکومایسین هم مینویسم، هفته‌ای یکی. گم شو پاشو برو، ریختتو نبینم!
    -اعصاب نداری‌ها، دکتر جان!
    +همون ۱۰، ۲۰ تا لایک و ۶۰۰، ۷۰۰ تا فالوور از سرت هم زیادیه! یه نگاه توی آینه به خودت بنداز!
    و با دهان کج ادایم را در می‌آورد: لایک خورم کمه! فالوور ندارم!