• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/13 ساعت 21:38

    برای دخترخاله‌ی عزیزم که درگیر کرونا شده بود گل فرستاده بودم، خاله‌م گفت خوب شده و گل‌ها هم خشک شدن، اما هنوز از روی میزش برشون نداشته. خدایا، باورم نمی‌شه این بچه چهارده ساله شد و من مدت‌هاست ندیدمش. دلم در حد مرگ برای یک مهمانی فامیلی تنگه.