• تخلف یک مرجع صدور #مجوز در اعلام عناوین مجوزهاش رو به نهادهای نظارتی گزارش کردیم.
    سریع یه نامه به ما زدن که ما خیلی مهمیم!
    چرا تکلیف ما رو روشن نمی‌کنید تا مجوزهامون رو سر و سامان بدیم و تسهیل کنیم؟
    پ.ن:ما معذرت میخوایم که شما تخلف کردید(البته اصل جمله یه چیز دیگه بودها )