• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/13 ساعت 10:46

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به واگذاری اعتبار به طرح‌های واحدهای استانی یا موسسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد.