• هیچی دیگه، رفتم پیش روانپزشکم:
  +چته، باز این ورا پیدات شده چرا؟
  -خوب نیستم!
  +چه مرگته؟ داروهاتو که قطع/کم و زیاد نکردی!
  -نه. ولی خوب نیستم؛ هیشکی منو لایک نمیکنه! فالوورهام هنوز زیر هزاره!
  با تعجب، نگاهم می‌کند و نسخه را مینویسد:
  +یه قرص فالووروکسین برات مینویسم، صبح به صبح