• ۶۰ کلیپ تصویری با عنوان #چم_و_خم توسط خبرگان حوزه‌های مختلف #محیط_کسب_و_کار در مرکز ما تولید شد و همینجا هم اطلاع رسانی و منتشر شد
    حالا این ۶۰ قسمت رو مکتوب و بصورت یک کتابچه در آوردیم که از آدرس زیر قابل دانلوده

    https://s۱۸.picofile.com/file/۸۴۴۰۲۷۵۵۸۴/٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸_٪DA٪۸۶٪D۹٪۸۵_٪D۹٪۸۸_٪D۸٪AE٪D۹٪۸۵_٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C_٪D۹٪۸۵٪D۸٪AD٪DB٪۸C٪D۸٪B۷_٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸_٪D۹٪۸۸_٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.pdf.html…
    شاید بد نباشه پادکست هم بشه.