• اونجایی که استان گیلان داره تموم میشه و دارین وارد اردبیل میشین … همونجا.

    یعنی اگه دنیا ده تا پایتخت غذا داشته باشه یکی اش اون منطقه است.

    #اردبیل #گیلان