• موزه ارتباطات ایران   post_museum@

    1400/06/13 ساعت 12:20

    سیزدهم شهریورماه،روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی است.

    ابوریحان بیرونی،از بزرگ‌ترین دانشمندان مسلمان و فارسی‌زبان است که ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس،انسان‌شناس، هندشناس و تاریخ‌نگار نیز بود و در سده چهارم و پنجم هجری می‌زیست.

    #موزه_ارتباطات_ایران
    #موزه_ها_زنده_هستند