• بابک زنجانی تا مدت‌ها نفت را سر حساب تحویل می‌گرفت و پولش را سر حساب به دولت تحویل می‌داد تا توانست اعتماد را جلب کند، حجم بیشتری نفت بگیرد و تاخیر در پرداختها را شروع کند. راه حل از مسیر اصلی می‌گذرد، نه فرعی‌های خطرناک.

    #برجام #رئیسی