• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/13 ساعت 01:01

    تا ساعت ۱۲ شب را فراموش کنید، حداقل تا ۳صبح کار داریم.
    بخاطر اینکه قول دادیم شنبه ۷:۳۰ صبح کار را تحویل می‌دهیم.
    ای بر روان خوش‌قولی و وفای به عهد.