• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/13 ساعت 21:41

    هنوز تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم صداوسیما با چه علاقه و عنایت ویژه‌ای اخبار و مواضع #طالبان را پوشش می‌دهد.
    تعجب دارد؟ ندارد؟