• سال ۸۴ نماینده مرند به نام صراف رفته بود ثبت نام ریاست جمهوری. شعار طرفدارهاش این بود:

    رئیس جمهور صرافه
    مابقی هم علافه

    حالا علاف‌ها کیا بودن؟!

    هاشمی رفسنجانی، دکتر معین، احمدی نژاد، کروبی، قالیباف و …