• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/12 ساعت 21:28

    Group on Iran Policy نمونه کوچکی از اشتراک نظر دموکرات و جمهوری خواه علیه #ایران است؛
    تغییر رویکرد و راهبرد در مذاکرات تنها با افزایش قدرت ایران رخ خواهد داد نه با تغییر طرف‌های #مذاکره؛