• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/12 ساعت 00:09

    خدایا #پنجشیر سقوط نکند.اگر خدای نکرده زبانم لال چنین شود باید به انسانیت،به عدالت،آزادای،به کوه‌های سر به فلک کشیده #هندوکش‌ شک کرد،به انسانیت۸میلیارد جمعیت نظارگر جهان شک و برایشان متأسف شد،به غیرت جوانان نظارگر دیگر ایالات #افغانستان شک،به مردم و کشورهای مسلمان حامی #مزدوران..