• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/12 ساعت 21:41

    در حل مشکلات اقتصادی دنبال راه‌حل‌های موقتی و مسکن و مانند اینها نباید رفت، چون اینها گاهی اوقات مشکل را افزایش میدهد؛ باید برای رفع این چالشها به راه‌حل‌های اساسی پرداخت و شروع کرد به امید خدا، با توکل به خدا و با صحت عمل، با گامهای محکم ان‌شاءالله پیش رفت
    #دولت_مردمی