• دلم مهمونى میخواد، دقیقا اون وسط مهمونی که بلند بلند این آهنگ آقاى ابى رو میخوندیم:" قصه‌ی عشقت باز تو صدامه یه شب مستی باز سر رامه
    یه نفس بیشتر فاصلمون نیست چه تب و تابی باز تو شبامه."