• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/12 ساعت 00:39

    کاش امشب #پنجشیر بودم.شب م راحت‌تر میگذشت چون دلم و روحم آنجاست و فقط استرس و نگرانی و بیخوابی و پوست و استخوانیم اینجاست.ای دنیا نگذار آخرین سنگر شجاعت،انسانیت و روشنایی توسط جهل و تاریکی و مزدوران #قطر فسقلی و #پاکستان و امریکا بشکند