• زینب اسماعیلی   z_siver@

    1400/06/11 ساعت 16:32

    آخرین ارتباط دیپلماتیک آقای امیرعبداللهیان مرتبط با وضعیت افغانستان، هفته گذشته با وزیرخارجه پاکستان بود. جناب وزیر در کشور همسایه، دوست و برادر جنگ است، بجنبید.روزهای اول کارتان با آزمون سختی مواجه هستید، روزهای سخت محک خوردن است. @Amirabdolahian
    #SavePanjshir
    #Afghanistan