• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/06/11 ساعت 18:20

    کشور ما سرشار از ظرفیت جوانان باانگیزه وپرتلاشی است که قلب آنها برای آینده روشن ایران می‌تپد.
    جوان‌سازی مدیریتی کشور و دستگاه اجرایی اداری، امری ضروری است و ما ناگزیر از حرکت به سمت جوان‌گرایی هستیم.
    جوانان رقیب بزرگان نیستند، مکمل آنهایند. به جوان متخصص و کارآمد باید اعتماد کرد.