• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/06/11 ساعت 12:29

    بازهم‌غمی‌دگر از ره رسید و وای از غمی که تازه شودبا غمی‌دگر.حسین فلاحتی نازنین، رئیس مرکز ایرنا درخراسان شمالی هم از میان‌ما رفت. تا کی از این عزا و مصیبت کرونا بدرآییم و تاکی بقول وحشی«باشد کهن پلاس مصیبت لباس ما؟»عرض تسلیت به خانواده عزیز فلاحتی و همکارانم در ایرنا. روحش شاد.