• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/11 ساعت 20:13

    رئیس و معاونین سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با حضور در دفتر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وی دیدار و گفتگو کردند.