• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/11 ساعت 11:42

    همین حرف‌های مفت مسئولین ضد مردمی و ترسو دولت سابق باعث خیلی دلخوری‌های بی مورد شد و‌ حالا هم همه شما فرار کرده‌اید و مردم را تنها گذاشته‌اید اگر مردید از سوراخ هایتان بیرون بیایید و به کمک #پنجشیر بروید،#بدخشان را آزاد کنید