• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/06/11 ساعت 22:03

    بعضی از مداحان در #مداحی از سبک‌های ترانه و #موسیقی استفاده می‌کنند
    اگر مطرب باشد یا موجب تنزل و خفیف شدن مجلس #عزا شود جایز نیست. در غیر این صورت هم شایسته است اجتناب شود و چه خوب است از سبک‌های سنتی و مضامین عالی متناسب برای انعکاس این واقعه عظیم استفاده گردد.