• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/06/11 ساعت 21:11

    ایران درودی نقاش بنام کشور در آثارش همواره در حال روایت ایران است؛ یا با زبان بصری خیال‌پردازانه سورئالیستی، یا نگاه نمادپردازانه رویکرد سمبولیسم. او شیفته تجربه‌های بصری و بازی‌های ابرگون رنگ‌هاست و مخاطب را به کشف‌و‌شهود دعوت می‌کند. این اثر در کاخ‌موزه اختصاصی نگهداری می‌شود.