• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/11 ساعت 13:59

    امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع به همراه جمعی از مسئولین و مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور در مرکز واکسیناسیون وزارت دفاع در شمال شرق تهران (باغ پرندگان) از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات واکسیناسیون به آحاد مردم قرار گرفت.