• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/06/11 ساعت 22:17

    ضرب‌المثلی هست برای شما: همسایه‌ها یاری کنین تا من شوهرداری (شما بنویس مملکت‌داری) کنم!
    یا اونکه: مالت رو محکم بچسب، همسایه‌ت رو دزد نکن!
    تا امثال شماها که دو دستی مملکت رو تقدیم کردین باشن روزهای بد ادامه داره، مگر جوانان افغانستان مثل #احمدمسعود روزهای خوب بسازند به امید خدا.