• درس «موفقیت ایران در کنترل کرونا» از کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم حذف شد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با انتشار اطلاعیه‌ای گفته، با مشاهده اوج گیری بیماری کرونا، مطلب موفقیت جمهوری‌اسلامی در کنترل کرونا را از کتاب‌ درسی حذف کردیم.