• چابهار بیشترین حاشیه نشینی را در میان شهر‌های کشور دارد و این در شأن شهری با تاریخ کهن ؛ مردمی بزرگ و فرصت‌های کم نظیر اقتصادی نیست ، سیستان و بلوچستان مظلوم است و در اولویت خدمت رسانی و سرمایه گذاری در حوزه‌های مسکن ، بنادر ، راه و شهرسازی خواهد بود.