• خدا رو شکر که تونستیم ۳ امتیاز رو به هر شکلی بود بگیریم و گام اول رو محکم برداریم و یه خسته نباشید به همه اعضای تیم ملی
    @alirezajb_official @ali_gholizadeh۱۱ https://instagram.com/p/CTVIO۴MsCY۷/?utm_medium=twitter…