• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/10 ساعت 11:53

    به دلیل پیچیدگی، سختی و سنگین و طاقت فرسا بودن عملیات امداد و اطفاء حریق برای آتش نشانان در واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار لحاظ شدن عناوین شغلی آتش نشانان مذکور در گروه مشاغل سخت و زیان آور شده است.