• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/10 ساعت 17:08

    مسئولین جدید #وزارت_بهداشت باز هم همان حرف‌های تکراری و بی تأثیر دو سال گذشته را تکرار میکند و هیچ نشانه‌ای از فهم موضوع و بحران #کرونا در آنها دیده نمیشود.گرچه بجای پاسخگو کردن مسئولین قبلی حتی نشانه هایی از پاداش و ارتقاء به فرزندان تعدادی هم وجود دارد که این دهن کجی به همه است