• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/10 ساعت 10:33

    وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اضافه شدن کارکنان این وزارتخانه به مشمولان پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارایه کرده است.