• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/10 ساعت 11:40

    مجموعه جغد در خانه از نشر آنگاه پنج جلد داره، پنج قصه‌ی تصویری خیلی کوتاه و لطیف با محوریت یک جغد، جغدی که می‌خواد چای اشک درست کنه، ماه رو مهمان کنه و … پشت هر قصه‌ی طنزآمیز و متفاوت این #کتاب_کودک یک نگاه فلسفی و کاشفه، متناسب با ذهن جست‌وجوگر مخاطبش.