• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/10 ساعت 13:22

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بهره مندی دفاتر زیارتی از تسهیلات مندرج در ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و الحاق یک ماده به آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.