• می‌ دونستین اگه چرخای عقب ماشینی که جلوت پارک کرده رو درست مماس پوزه‌ی کاپوت ماشینت روی زمین ببینی، می‌تونی با یه فرمون از پارک بیای بیرون؟

    #دانش