• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/10 ساعت 23:50

    از خانم #سارا_چایس(Sarah Chayes) مشاور سابق نظامی #آمریکا‌ سؤال شد چرا پاکستان چندین دهه تمام توان خود را در حمایت از طالبان گذاشت؟گفت:چون از ایجاد دموکراسی در افغانستان میترسد،اگر چنین شود آنوقت پشتون‌های #پاکستان که تعداشان هم زیاد است انتظار ایجاد دموکراسی را هم در آنجا دارند!